ลืมรหัสผ่าน

การกระทำนี้จะเป็นการ Reset รหัสผ่านชั่วคราวของท่านให้เป็นรหัสบัตรประชาชน เพื่อให้ท่านเข้าไปเปลี่ยนรหัสได้

© Copyright 2018 งานสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนนครสวรรค์